Abonnement
Bibliografie

Qu'est-ce qu'un Maître spirituel ?

Qu'est-ce qu'un Maître spirituel ?

Toevoegen


Un Maître est bien cet être prodigieux capable d'entraîner les hommes vers les plus hauts sommets de l'esprit, mais pour lui, comme pour ses disciples, cette aventure exaltante ne peut être menée à bien que si elle s'accompagne de la plus grande exigence intérieure.

Une philosophie de l'Universel

Toevoegen

De verspreiding

     ... Vorige bladzijde | Volgende bladzijde ...

Hij die door zijn discipelen van nu af aan Meester genoemd werd, hetgeen volgens de Oosterse betekenis van de term, persoonlijke beheersing en pedagogisch talent betekent, hield eraan te zeggen dat een echte Meester een persoon is die de waarheid kent, die perfect de wetten en de princiepen van het bestaan kent en ze respecteert, en die ook de wil en de bekwaamheid heeft zijn innerlijke wereld te beheersen en deze beheersing aanwendt uitsluitend met het doel alle kwaliteiten en deugden van de onbaatzuchtige liefde te beoefenen.

Vanaf 1938 tot in 1986 heeft Omraam Mikhaël Aïvanhov ongeveer 5000 voordrachten gegeven, eerst in Frankrijk (in Parijs, Lyon en enkele jaren later in Fréjus aan de Middellandse Zee) en in Zwitserland, nadien in Canada, de Verenigde Staten, Indië, Zweden en Noorwegen.

Deze overvloedige bron van spirituele, esoterische en psychologische kennis wordt in hoofdzaak verspreid door de Uitgeverijen Prosveta die in de vijf continenten aanwezig zijn.

Omraam Mikhaël Aïvanhov stichtte centra in verschillende landen. Deze centra hebben honderden personen verwelkomd die geïnteresseerd waren in zijn onderricht en het broederlijke leven dat er voorgesteld werd.

Om iedereen te helpen die naar hem kwam luisteren, trad Omraam Mikhaël Aïvanhov op als pedagoog en gaf een heldere kennis door over de menselijke structuur met haar verschillende lichamen of haar twee naturen – hogere (of in zijn terminologie, "individualiteit") en lagere (of "persoonlijkheid") - waarvan de kennis, zei hij, de sleutel is tot het oplossen van alle levensproblemen.

Tot aan zijn vertrek op 25 december 1986 gaf Omraam Mikhaël Aïvanhov duizenden voordrachten, verleende hij ontelbare afspraken en deed talrijke reizen in heel de wereld. Hij was een “lichtdrager”, een bezielend, liefhebbend enthousiast en toegankelijk iemand die ononderbroken voor het welzijn van allen ijverde. Hij was een toonbeeld en getuigde van een perfecte coherentie van zijn gedachte, zijn woord en zijn daden. Diep verankerd in de eenheid, in het Zelf, en ontvankelijk voor de subtiele werelden, was hij evenzeer naar de anderen gericht, werkend in de dagelijkse realiteit voor heel de mensheid, voor heel de aarde en het universum.
Terecht kan Omraam Mikhaël Aïvanhov beschouwd worden als deel uitmakend van de gerealiseerde meesters, van de authentieke meesters die in de loop der eeuwen in vele landen incarneerden.

1958 in de Alpen
1958
in de Alpen

Décennium 1970, met een duif
Décennium 1970,
met een duif

Décennium 1980 tijdens een voordracht
Décennium 1980
tijdens een voordracht

     ... Vorige bladzijde | Volgende bladzijde ...