Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Geniet van 10 % korting
wanneer het totaalbedrag
van uw bestelling 
75,00 € overstijgt !

Zie de RECENTSTE UITGAVEN!

Dagtekst

Mensen discussiëren, eisen en protesteren, maar zij weten niet waartoe hun verzet tegen de regels zal leiden, want zij hebben nog nooit de verre gevolgen van een gedachte, een woord of een daad bestudeerd. Indien zij meer onderscheidingsvermogen bezaten, zouden zij begrijpen dat ze zichzelf verzwakken op het ogenblik zelf dat zij deze regels verwerpen, want zo maken zij lagere geesten in zich wakker. Dit is immers een wet: hoe minder men zijn gedachten, verlangens ...

Meer lezen en gratis abonnement >>>

Wie zijn wij?

Sinds 1982 is Prosveta Benelux cvba verdeler voor België en het G. H. Luxemburg van de Uitgeverij Prosveta SA, een onafhankelijke Franse uitgeverij, opgericht in 1972 en die zich toelegt op de verspreiding van de leer van Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 - 1986).

Uitgeverij Prosveta SA is eigenaar van de wereldwijde uitgeversrechten op dit werk en verleent het recht voor de distributie, de vertaling, de uitgave en de mede-uitgave van dit werk aan vennootschappen en verenigingen wereldwijd.

Prosveta SA wil helpen om de universele boodschap van vrede, eenheid en broederlijkheid te verspreiden, die Omraam Mikhaël Aïvanhov aan onze moderne wereld richt, ongeacht ras, cultuur of ideologie.

Het universele onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov berust op een duidelijke pedagogie en ligt binnen het bereik van iedereen. Het biedt een volledig en actueel zicht op de grote problemen van onze samenleving, en het reikt praktische en concrete methodes aan voor een harmonieuzer leven.

Tijdens zijn vele reizen gaf Omraam Mikhaël Aïvanhov duizenden lezingen. De eerste lezingen werden stenografisch opgenomen. Sinds 1958 werden ze op magneetband opgenomen en later op video.

Omraam Mikhaël Aïvanhov bereidde zijn lezingen niet voor, maar improviseerde op basis van de omstandigheden van het ogenblik. Dit stelde hem in staat om specifieke situaties te verduidelijken, of om te reageren op expliciete en zelfs op niet uitgesproken vragen van individuele of collectieve aard. Zijn voordrachten veroorzaakten een diepe weerklank bij de luisteraars, die aldus een bron van kennis over de geestelijke werkelijkheid ontdekten.

Gedurende vijftig jaar sprak hij over de grote thema's van het bestaan op een holistische manier, en verwoordde hij, in een levende taal, vaak nog nooit geopenbaarde spirituele kennis, naast individuele en subtiele eigen ervaringen.

Het unieke van zijn onderricht ligt in de helderheid van zijn betoog en in de toepasbaarheid van zijn lezingen voor de moderne tijd.

Uitgeverij Prosveta SA heeft een groot deel van deze conferenties eerst in de vorm van brochures en boeken uitgegeven, later op CD en DVD, met ondertiteling in meerdere talen. De boeken worden vertaald in een dertigtal talen.

Sinds de oprichting van de  Uitgeverij Prosveta werden bijna 6 miljoen exemplaren van Omraam Mikhaël Aïvanhov's werken wereldwijd verkocht en jaarlijks bedraagt de oplage 150.000 exemplaren.

De naam Prosveta heeft als symbolische betekenis: "Voor de verspreiding van het licht".